คำกล่าวนำเว็บบอร์ด
คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้เว็บบอร์ด


การปฏิบัติธรรม 10-12 ส.ค. 2556
กราบนมัสการท่านพระอาจารย์
ผมได้มีโอกาสเดินทางไปฏิบัติธรรมที่วัดอาจาโรฯ ด้วยความเต็มใจและสมัครใจ ในช่วงระหว่างวันที่ 10-12 ส.ค. 2556 ขออนุโมทนาในการอรรถาธิบายในเรื่องเดิม ๆ แต่แปลกใหม่ สรรสร้างอรรถรสชวนฟังน่าติดตามเป็นอย่างยิ่ง และทำให้เกิดความเข้าใจกระจ่างโดยแท้ แต่เสียดายที่วันสุดท้ายตรงกับวันสำคัญของครอบครัว ทำให้สภาพจิตใจไม่นิ่ง สงบ เหมือนวันก่อน ๆ เพราะลูก ๆ รออยู่ที่บ้าน ถึงแม้พระอาจารย์จะอนุญาตให้กลับก่อน ลูก ๆ ก็กลับไปก่อนแล้ว ทำไมถึงไม่รู้สึกเสียใจเลย คงเป็นเพราะจิตใจได้รับการฟื้นฟูจากหลักธรรมะที่พระจารย์ได้พรำ่สอน
สหายธรรมครูโรงเรียนเดียวกันที่ร่วมเดินทาง คือคุณครูไกรศักดิ์ เคี่ยงคำผง ได้รบเร้าอยากให้โรงเรียนนำครูและนักเรียนไปปฏิบัติธรรม คงจะชื่นชมในวัตรปฏิบัติของทางวัดฯ เป็นอย่างยิ่ง
ถึงอย่างไรก็คงจะหาโอกาสกลับไปปฏิบัติธรรมอีกสักครั้ง หรืออาจไปช่วยทางวัดในการจัดอบรม ในโอกาสอันใกล้ ผม ครอบครัว และนักเรียน ไม่เคยลืมในความเมตตาของท่านฯ
ความคิดนี้จะไม่เปลี่ยนแปลง และจะทำหรือดำเนินการด้วยความตั้งใจจริง
ขอกราบพระครูในความเมตตาของท่านพระอาจารย์ฯ เป็นอย่างสุููง
โดย ผอ.ประสิทธิ์ หัตถศิลป์ อี-เมล์ parsithattasil@gmail.com เบอร์โทรศัพท์. 0817683375 2013-08-14 14:07:09 [IP : 182.93.214.xxx]

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น

โดย
อี-เมล์
เบอร์โทรศัพท์

คำเตือนเกี่ยวกับการใช้เว็บบอร์ด

[ ปิดหน้านี้ ]
[ กลับหน้าเดิม ]วัดอาจาโรรังสี บ้านคำข่า ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร ๔๗๑๓๐ โทร. ๐-๔๒๙๘-๑๐๘๗