สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่น ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ วัดอาจาโรรังสี ผู้ใดทำใจให้ถึงความเป็นกลางได้ ผู้นั้นจะพ้นจากทุกข์ทั้งปวง หลวงปู่เทสก์ สอนว่าการภาวนาคือ...

 


คำกล่าวนำเว็บบอร์ด
คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้เว็บบอร์ด


หลวงปู่เทสก์ สอนว่าการภาวนาคือ...

“การภาวนาคือการอบรมใจให้พัก ไม่ให้คิดส่งออกไปภายนอก คือหัดทำความสงบดังที่ได้อธิบายมาแล้ว ใจมีอาการเร็วที่สุดยากที่เราจะจับได้ มันวิ่งไปหน้าไปหลังจับไม่ทัน จะบังคับเฉยๆมันเป็นการลำบาก เพราะฉะนั้นเราจึงหาจุดใดจุดหนึ่งให้ใจไปพัก เช่นจะภาวนาพุทโธ ก็ให้ใจไปกำหนดอยู่ที่พุทโธ หรือเราจะพิจารณาลมหายใจ เข้า-ออก ก็ให้ไปรู้สึกอยู่ที่ปลายจมูกลมหายใจ เข้า-ออก เอาสติไปคุมจิตให้อยู่ตรงนั้น เวลามันอยู่หรือไม่อยู่ก็ให้รู้ มันหนีไปก็ดึงมันคืนมา ให้มันอยู่ในจุดเดียว เราต้องหัดอย่างนี้ เมื่อเราหัดนานๆ หนักเข้ามันจะค่อยอ่อน ค่อยช้าลง คือไม่วิ่งเร็ว ช้าเข้าจนกระทั่งเห็นจิตชัดอยู่ในที่เดียว แม้แต่จุดที่เราภาวนามีความรู้สึกอยู่ เช่นลมหายใจ มันจะหายวับไปแล้วไปสงบเป็นอันหนึ่งของมันต่างหาก ลักษณะอย่างนี้เรียกว่าถึงธรรม ถึงแม้ใครจะนับถือศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ก็ตาม ถ้าหากถึงจุดนั้นเรียกว่าถึงพระเจ้าด้วยกันทั้งนั้น เข้าถึงกันหมดทุกศาสนา ผู้จะรู้จักหลักของศาสนาให้มาหัดตรงนั้นเสียก่อนจึงจะรู้สึกด้วยตนเอง”
โดย ลูกศิษย์วัด 2012-08-23 14:14:28 [IP : 125.24.118.xxx]

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น

โดย
อี-เมล์
เบอร์โทรศัพท์

คำเตือนเกี่ยวกับการใช้เว็บบอร์ด

[ ปิดหน้านี้ ]
[ กลับหน้าเดิม ]วัดอาจาโรรังสี บ้านคำข่า ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร ๔๗๑๓๐ โทร. ๐-๔๒๙๘-๑๐๘๗