สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่น ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ วัดอาจาโรรังสี ผู้ใดทำใจให้ถึงความเป็นกลางได้ ผู้นั้นจะพ้นจากทุกข์ทั้งปวง ปุจฉา ๕๒) ตอนแรกอ่านเรื่องอนัตตาแล้วกลัวมาก เดี๋ยวหมดไม่มีอะไร และไม่เพียงแต่กลัวอย่างเดียว คิดว่า

 


คำกล่าวนำเว็บบอร์ด
คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้เว็บบอร์ด


ปุจฉา ๕๒) ตอนแรกอ่านเรื่องอนัตตาแล้วกลัวมาก เดี๋ยวหมดไม่มีอะไร และไม่เพียงแต่กลัวอย่างเดียว คิดว่า
เมื่อคนอื่นเข้าใจผิดเรื่องอนัตตา ทีหลังทำอะไรก็ตามจะไม่รับผิดชอบ โดยถือว่าทำอะไรก็ตามตายแล้วหมดเรื่อง

วิสัชนา:

อย่าไปเข้าใจว่าอนัตตาเป็นของไม่มี ถ้าเป็นของไม่มีก็กลัวกันหมด อนัตตาเป็นของมีอยู่แต่อนัตตาเป็นของไม่มีสาระ คือไม่มีแก่นสาร สิ่งนั้นเป็นสักแต่ว่าเครื่องอาศัยชั่วครั้งชั่วคราว แต่ไม่ใช่ของจริงจัง เห็นเป็นสักแต่ว่าเครื่องใช้ชั่วคราว ผู้เห็นอนัตตาด้วยใจของตนแล้วจะหายจากความกลัว นี่เป็นคำพูดเฉยๆ ยังไม่ทันถึงตรงนั้นเลย กลัวก่อน
โดย ลูกศิษย์วัด 2012-08-23 14:09:25 [IP : 125.24.118.xxx]

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น

โดย
อี-เมล์
เบอร์โทรศัพท์

คำเตือนเกี่ยวกับการใช้เว็บบอร์ด

[ ปิดหน้านี้ ]
[ กลับหน้าเดิม ]วัดอาจาโรรังสี บ้านคำข่า ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร ๔๗๑๓๐ โทร. ๐-๔๒๙๘-๑๐๘๗