สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่น ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ วัดอาจาโรรังสี ผู้ใดทำใจให้ถึงความเป็นกลางได้ ผู้นั้นจะพ้นจากทุกข์ทั้งปวง ปุจฉา ๔๙) เวลากำหนดลมหายใจ บางทีลมหายใจละเอียดมากจนบางทีเห็นลมหายใจเกิดขึ้นแล้วดับไป

 


คำกล่าวนำเว็บบอร์ด
คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้เว็บบอร์ด


ปุจฉา ๔๙) เวลากำหนดลมหายใจ บางทีลมหายใจละเอียดมากจนบางทีเห็นลมหายใจเกิดขึ้นแล้วดับไป
บางทีก็มีอารมณ์เกิดขึ้นพร้อมกับลมหายใจ เกิดขึ้นแล้วดับไปพร้อมกับลมหายใจ อยากจะทราบว่าอย่างนี้ถูกต้องหรือเปล่า

วิสัชนา:

ถูกเหมือนกันแต่มันยังไม่ทันละเอียดจนวางลม เมื่อลมหายใจละเอียดอ่อนลงไป อารมณ์อะไรมาแทรกนิดเดียวมันก็ปรากฎเห็นชัดขึ้นมา ถูกเหมือนกัน แต่มันยังไม่ทันละเอียดถึงกับวางลม ถ้าละเอียดเต็มที่หายหมด ลมนี้ก็จะไม่ปรากฎเลย เหตุที่วางไม่ลงเพราะยังไปเข้าใจว่าอันนั้นมันเป็นของดี แต่ก็ต้องให้ทำอย่างนี้อยู่เรื่อยไป มันจะวางของมันเอง วางลมแล้วก็ไม่รู้จะไปยึดอะไร มันเลยวางไม่ลงตรงนั้นแหละ
โดย ลูกศิษย์วัด 2012-08-23 14:05:22 [IP : 125.24.118.xxx]

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น

โดย
อี-เมล์
เบอร์โทรศัพท์

คำเตือนเกี่ยวกับการใช้เว็บบอร์ด

[ ปิดหน้านี้ ]
[ กลับหน้าเดิม ]วัดอาจาโรรังสี บ้านคำข่า ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร ๔๗๑๓๐ โทร. ๐-๔๒๙๘-๑๐๘๗