สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่น ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ วัดอาจาโรรังสี ผู้ใดทำใจให้ถึงความเป็นกลางได้ ผู้นั้นจะพ้นจากทุกข์ทั้งปวง ปุจฉา ๔๗) ได้ภาวนาโดยกำหนดเอาอานาปานสติ เวลาลมละเอียดขึ้น มักจะมีอารมณ์อย่างอื่นเข้ามาแทรก

 


คำกล่าวนำเว็บบอร์ด
คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้เว็บบอร์ด


ปุจฉา ๔๗) ได้ภาวนาโดยกำหนดเอาอานาปานสติ เวลาลมละเอียดขึ้น มักจะมีอารมณ์อย่างอื่นเข้ามาแทรก
อยู่เสมอ รู้สึกว่าการกำหนดลมหายใจเข้า-ออกนี้บางทีก็เป็นอุปสรรคในการเจริญภาวนา ดังนั้นเวลาลมละเอียดขึ้นเลยไม่อยากจะกำหนดลมหายใจ อยากอยู่เฉยๆ ฉะนั้นเวลาลมหายใจละเอียดควรที่จะปล่อยหรือควรที่จะกำหนด

วิสัชนา:

กำหนดไม่ถูก ความจริงนั้นถ้าหากลมมันละเอียดลงไปแล้ว เราตามลมละเอียดลงไป ที่อารมณ์อื่นจะมาแทรกนั้นไม่มี เราจับลมนั้นได้จนกระทั่งลมมันละเอียดน้อมไปตามความละเอียดของลม อารมณ์อื่นก็จะไม่มีที่เข้ามาแทรกจนกระทั่งมันละเอียดเต็มที่แล้วมันวางเอง วางลมอันนั้นแล้วเข้าไปอยู่ในอารมณ์อันหนึ่งของมันต่างหาก มีความรู้สึกเฉพาะของมันต่างหาก นั้นจึงเรียกว่าละเอียด
โดย ลูกศิษย์วัด 2012-08-23 14:01:40 [IP : 125.24.118.xxx]

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น

โดย
อี-เมล์
เบอร์โทรศัพท์

คำเตือนเกี่ยวกับการใช้เว็บบอร์ด

[ ปิดหน้านี้ ]
[ กลับหน้าเดิม ]วัดอาจาโรรังสี บ้านคำข่า ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร ๔๗๑๓๐ โทร. ๐-๔๒๙๘-๑๐๘๗