สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่น ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ วัดอาจาโรรังสี ผู้ใดทำใจให้ถึงความเป็นกลางได้ ผู้นั้นจะพ้นจากทุกข์ทั้งปวง ปุจฉา ๔๕) เวลาหัดภาวนาด้วยการอนุมานทุกสิ่งทุกอย่างก็อยู่ในหลัก อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ไม่มีแก่นสาร

 


คำกล่าวนำเว็บบอร์ด
คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้เว็บบอร์ด


ปุจฉา ๔๕) เวลาหัดภาวนาด้วยการอนุมานทุกสิ่งทุกอย่างก็อยู่ในหลัก อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ไม่มีแก่นสาร
สาระอะไรทั้งสิ้น นี่เป็นเพียงอนุมาน ยังไม่ทันเห็นชัดแจ้งภายในใจ เพราะเห็นอย่างนี้ เวลาอยู่ในสภาพธรรมดาๆ บางทีก็สามารถยับยั้งความโกรธได้ คือสำรวมใจได้หรือระลึกถึงสิ่งนี้ได้ บางทีสติไม่ทันความโกรธก็เกิดขึ้น เพราะฉะนั้นเราต้องพยายามระลึกถึง อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เสมอ ตลอดเวลาที่อยู่ธรรมดาๆ จึงจะยับยั้งกิเลสทั้งหลายได้ ใช่ไหมครับ

วิสัชนา:

ใช้ได้เหมือนกัน อย่างนั้นก็ได้ อย่างนั้นก็ถูกแล้ว มันหลายเรื่อง คือเราหัดที่ใจ ความโกรธมันเกิดที่ใจ เราไปจับที่ใจได้ หัดอีกอย่างหนึ่งคือ พอโกรธขึ้นมาแล้วคิดว่า คนเราก็จะต้องตาย ความโกรธไม่มีประโยชน์อะไร หลายเรื่องหลายอย่างสุดแท้แต่จะระงับได้ โดยอุบายใดวิธีไหนก็เอา รวมๆ กันไว้หลายอย่าง เวลาเราจะใช้วิธีใดก็นำมาใช้ได้
โดย ลูกศิษย์วัด 2012-08-23 13:58:27 [IP : 125.24.118.xxx]

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น

โดย
อี-เมล์
เบอร์โทรศัพท์

คำเตือนเกี่ยวกับการใช้เว็บบอร์ด

[ ปิดหน้านี้ ]
[ กลับหน้าเดิม ]วัดอาจาโรรังสี บ้านคำข่า ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร ๔๗๑๓๐ โทร. ๐-๔๒๙๘-๑๐๘๗