สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่น ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ วัดอาจาโรรังสี ผู้ใดทำใจให้ถึงความเป็นกลางได้ ผู้นั้นจะพ้นจากทุกข์ทั้งปวง ปุจฉา ๔๓) ที่เรามองเห็นผู้นึกผู้คิดอย่างนี้ เพราะใจไปจดจ้องลมหายใจ ใช้หรือเปล่าครับ

 


คำกล่าวนำเว็บบอร์ด
คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้เว็บบอร์ด


ปุจฉา ๔๓) ที่เรามองเห็นผู้นึกผู้คิดอย่างนี้ เพราะใจไปจดจ้องลมหายใจ ใช้หรือเปล่าครับ
วิสัชนา:

ใช่ เมื่อเราเข้าใจเช่นนั้นแล้ว คือว่าผู้ไปเห็นลมหายใจเข้าออกอันนั้น คือจิตใจจดจ้องอันเดียว สติเราไปคุมเรื่องนั้น เราไปเห็นเรื่องนั้นอยู่ เมื่อเราคุมเรื่องนั้นอยู่นานๆ หนักเข้าแล้วมันจะวางเอง เวลามันวางจะมีความรู้สึกอันเดียว ผู้ที่รู้สึกกับสติมันรวมเข้าอยู่อันหนึ่งของมันต่างหาก มันจะปล่อยวางทั้งลมหายใจด้วย ของพรรค์นี้อย่าไปแต่ง มันเป็นเอง แต่งไม่เป็นแน่
โดย ลูกศิษย์วัด 2012-08-23 13:53:05 [IP : 125.24.118.xxx]

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น

โดย
อี-เมล์
เบอร์โทรศัพท์

คำเตือนเกี่ยวกับการใช้เว็บบอร์ด

[ ปิดหน้านี้ ]
[ กลับหน้าเดิม ]วัดอาจาโรรังสี บ้านคำข่า ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร ๔๗๑๓๐ โทร. ๐-๔๒๙๘-๑๐๘๗