สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่น ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ วัดอาจาโรรังสี ผู้ใดทำใจให้ถึงความเป็นกลางได้ ผู้นั้นจะพ้นจากทุกข์ทั้งปวง ปัญหาอันน่าสนใจ ที่ท่านหลวงปู่ตอบไว้ในหนังสือปุจฉาและวิสัชนา (อ่านตรงนี้ก่อน)

 


คำกล่าวนำเว็บบอร์ด
คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้เว็บบอร์ด


ปัญหาอันน่าสนใจ ที่ท่านหลวงปู่ตอบไว้ในหนังสือปุจฉาและวิสัชนา (อ่านตรงนี้ก่อน)
หัวข้อปุจฉา ที่มีฆราวาสทั้งในประเทศและต่างประเทศ พร้อมทั้งภิกษุสงฆ์ ได้สอบถามพระเดชพระคุณท่านหลวงปู่เทสก์ โดยมีบันทึกรวบรวมไว้แล้วในหนังสือปุจฉาและวิสัชนา แต่ในที่นี้ จะข้อนำมาบางหัวข้อ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติของผู้สนใจ

รายละเอียดทั้งหมดของหนังสือปุจฉาและวิสัชนาของท่านหลวงปู่เทสก์ เราจะนำเสนอในเมนูห้องภาวนา ในโอกาสต่อไป

หากท่านใดเกิดข้อสงสัยในหัวข้อธรรมใด ขอเชิญสอบถามท่านพระอาจารย์ทรงวุฒิ เจ้าอาวาสของเราได้โดยตรง

ขออนุโมทนา
โดย ลูกศิษย์วัด 2012-08-30 14:09:26 [IP : 125.24.98.xxx]

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น

โดย
อี-เมล์
เบอร์โทรศัพท์

คำเตือนเกี่ยวกับการใช้เว็บบอร์ด

[ ปิดหน้านี้ ]
[ กลับหน้าเดิม ]วัดอาจาโรรังสี บ้านคำข่า ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร ๔๗๑๓๐ โทร. ๐-๔๒๙๘-๑๐๘๗