คำกล่าวนำเว็บบอร์ด
คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้เว็บบอร์ด


cheap versace belts the people a series
ารดูแลสังคมและการจัดการที่มีบทบาทเชิงบวกใน
some developers want to see in sticking to the housing market recovery, and more people suffer high prices of the hope of is the house prices decline can truly achieve the home ownership of warmth. It should be said that before the announcement from the prime minister wen jiabao, developers did not stick to without a cause. Prominent economists guang-yuan mar said, no one has such a strong real estate industry, the more powerful the more regulation, in to take medicine every year, the pricing is higher. Prices are soaring repeatedly, not stick it out because the past regulation policy, the market expected a lack of confidence. Policy why cannot hold, it is because the chain of interests is very complex, combat strength is very strong. Unprecedented depression appear even if the housing market in the near future, some real estate industry is still in the claim to death is also a bank than developers die first, kidnapping of local government, real estate developers kidnapping the Verace Belt economy, fantasizing about the local government to rescue the city at the critical moment. Lower prices is the firm policy will undoubtedly shattered the illusion. Premier wen jiabao say very understand, our goal is to make home prices return to reasonable prices. What is the price reasonable price? Premier wen is not clear but the international prevailing standard 3 to 6 times that of housing price to income ratio, control, which is a standard in our country house prices there is plenty of cut space. Premier wen's statement has shown that housing prices return to reasonable prices a day can't achieve it, the central regulation of real estate's determination to one day not to be shaken. The hope of the property market in the spring, in fact, ordinary people are not necessarily real estate developers in the winter. Premier wen jiabao said the adjusted prices will allow people to accept, replica versace belt also make the healthy and orderly development of real estate industry and the meaning is, in a rational market, could not sustain profits for ever. Recently some leading developers have reduce the price, also suggests that mature good at capturing the real estate policy guidance, they have already realized that real estate profiteering good, then must to the gentleman's love of money, take youdao on track. And expect the government to rescue the developers can now be dead, to huge profits, house prices is the only choice they will be able to survive. In the long run, cut prices move not spring should be to all people. There is a huge bubble in Replica Versace Belt's real estate market has been well known, but once the real estate market crash, everyone will be a victim, it will inevitably bring economic recession, rising unemployment, the urbanization process to slow down, cheap versace belts the people a series of social problems such as asset depreciation. Now you need to do is to let the house prices to achieve a soft landing, not to let the real estate market in an avalanche, and cut prices is a firm policy, it is to this goal of practical rationality.
โดย admin อี-เมล์ admin@gmail.com เบอร์โทรศัพท์. 545456 2014-09-14 10:11:21 [IP : 192.0.17.xxx]

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น
Please use IE for editing.
โดย
อี-เมล์
เบอร์โทรศัพท์
Security
Click to reload image
Insert Image Insert Image by browse

คลิกที่รูป เพื่อแทรกรูปลงในข้อความ

คำเตือนเกี่ยวกับการใช้เว็บบอร์ด

[ ปิดหน้านี้ ]
[ กลับหน้าเดิม ]วัดอาจาโรรังสี บ้านคำข่า ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร ๔๗๑๓๐ โทร. ๐-๔๒๙๘-๑๐๘๗