คำกล่าวนำเว็บบอร์ด
คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้เว็บบอร์ด


ปุจฉา ๔๔) สติคืออะไร ผู้รู้ผู้คิดคืออะไร ทำอย่างไรจึงจะสามารถมองเห็น และจะรู้ได้อย่างไรว่า ความเห็น
ของเราจะถูกหรือผิด สติอันนั้นคือตัวรู้ใช่หรือไม่

วิสัชนา:

สติคือผู้ระวัง ผู้รู้คือปัญญา ผู้คิด คือจิต เราต้องฝึกที่จิตให้เกิดปัญญา จึงสามารถมองเห็น และจะรู้ว่าความเห็นของตนถูกหรือผิดได้ สติมิใช่ตัวรู้ ปัญญาต่างหากคือตัวรู้
โดย ลูกศิษย์วัด 2012-08-23 13:54:19 [IP : 125.24.118.xxx]

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น

โดย
อี-เมล์
เบอร์โทรศัพท์

คำเตือนเกี่ยวกับการใช้เว็บบอร์ด

[ ปิดหน้านี้ ]
[ กลับหน้าเดิม ]วัดอาจาโรรังสี บ้านคำข่า ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร ๔๗๑๓๐ โทร. ๐-๔๒๙๘-๑๐๘๗