คำกล่าวนำเว็บบอร์ด
คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้เว็บบอร์ด


ปุจฉา ๓๙) ขอให้ท่านอาจารย์อธิบายเรื่องใจ และเรื่องจิต
วิสัชนา:

ลองกลั้นลมไว้สักพักหนึ่ง แล้วมีความรู้สึกอันหนึ่ง ไม่มีอะไรส่งส่ายใช่ไหม มีความรู้สึกเฉยๆ เราก็จับได้แล้วว่านั่นคือ ใจ อันที่มันคิดถึงนั้นมันเป็นอาการของใจที่เรียกว่า จิต แต่นี่เราเห็นแต่จิตเราไม่เห็นใจ เรารู้แต่เรื่องจิต แล้วเราก็ใช้จิต ใจเราไม่ได้ใช้ คือ สำหรับเก็บไว้พัก ใจเป็นที่พัก หมายความว่าตัวเดิม จะได้รับความสุขสงบก็โดยการเข้าถึงใจ ที่เรามายุ่งหรือเดือดร้อนวุ่นวายกระสับกระส่ายเป็นทุกข์เพราะจิต เหตุนั้นจิตที่เราใช้จึงเป็นทุกข์ เมื่อเราเห็นจิตอย่างเดียวไม่เห็นใจ จึงเข้าไม่ถึงความสุขสงบ คือใจ
โดย ลูกศิษย์วัด 2012-08-23 13:45:51 [IP : 125.24.118.xxx]

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น

โดย
อี-เมล์
เบอร์โทรศัพท์

คำเตือนเกี่ยวกับการใช้เว็บบอร์ด

[ ปิดหน้านี้ ]
[ กลับหน้าเดิม ]วัดอาจาโรรังสี บ้านคำข่า ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร ๔๗๑๓๐ โทร. ๐-๔๒๙๘-๑๐๘๗