คำกล่าวนำเว็บบอร์ด
คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้เว็บบอร์ด


ปุจฉา ๓๖) ถ้าอยู๋ในลักษณะนี้เรื่อยไป ปัญญาไม่เกิด มีแต่ความสุขสบาย จะหาอุบายอย่างไรจึงจะเกิดปัญญา
วิสัชนา:

จะว่าปัญญาไม่เกิดอย่างไร คุณมีอุบายแล้วที่เข้าถึงความสงบสุขนั้น คนไม่มีปัญญาไม่เข้าถึงความสงบสุขหรอก ความสงบสุขเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนา เข้าถึงแล้วจะเอาอย่างไรอีก สำหรับปัญญาวิปัสสนานั้นเอาไว้เสียก่อน มันมิใช่จะเกิดแก่คนทั่วไป จะเกิดมีแต่พระอริยเจ้าในภูมินั้นๆ เมื่อจะเกิดก็เกิดในขณะจิตเดียวเท่านั้น มิได้เกิดถึง ๒ ครั้ง เมื่อเกิดแล้วจะเห็นแจ้งในพระไตรลักษณ์ตลอดทั่วไปหมด ไม่ว่าของภายในและของภายนอกเป็นอย่างเดียวกันหมด และเมื่อจะเกิดก็มิได้ตั้งใจจะให้เกิด แต่มันเกิดของมันเองต่างหาก ไม่เหมือนคนในสมัยนี้ วิปัสสนาเกิดบ่อยตามปริยัติ เกิดแล้วก็เสื่อมเร็วเสียด้วย พระอริยเจ้าเต็มกันไปหมดทั้งบ้านทั้งเมือง
โดย ลูกศิษย์วัด 2012-08-23 13:40:27 [IP : 125.24.118.xxx]

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น

โดย
อี-เมล์
เบอร์โทรศัพท์

คำเตือนเกี่ยวกับการใช้เว็บบอร์ด

[ ปิดหน้านี้ ]
[ กลับหน้าเดิม ]วัดอาจาโรรังสี บ้านคำข่า ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร ๔๗๑๓๐ โทร. ๐-๔๒๙๘-๑๐๘๗