คำกล่าวนำเว็บบอร์ด
คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้เว็บบอร์ด


ปุจฉา ๓๕) ตั้งแต่ได้ปฏิบัติอยู่ในระดับนั้นแล้ว ทำให้สมาธิดีขึ้นมาก ที่ว่าดีคือจิตสงบได้รวดเร็ว
เมื่อจิตสงบสว่างแล้วนั่งได้นาน แล้วจะเพลิดเพลินไม่ส่งส่ายไปไหน ไม่รู้สึกปวดเมื่อยใดๆ ทั้งสิ้น นั่งเป็นชั่วโมง ๒ ชั่วโมงจะผ่านไปอย่างรวดเร็ว ด้วยเหตุนี้จึงเรียนถามหลวงปู่ว่า อยู่ในขั้นองค์ฌานใช่หรือไม่

วิสัชนา:

อยู่ในขั้นของสมาธิ ถ้าอยู่ในขั้นขององค์ฌานแล้วจะไม่รู้สึกอะไรเลย สมาธิขั้นนี้จะยังไม่เกิดปัญญาก่อน เพราะไม่ชำนาญ หรือเพราะนิสัยเรามันเป็นอย่างนั้น ถึงไม่มีปัญญาก็ขอให้รักษาอันนั้นไว้เสียก่อน การฝึกหัดจิตให้สงบได้รวดเร็วและอยู่นาน นับว่าดีและหาได้ยากที่สุด
โดย ลูกศิษย์วัด 2012-08-23 13:38:13 [IP : 125.24.118.xxx]

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น

โดย
อี-เมล์
เบอร์โทรศัพท์

คำเตือนเกี่ยวกับการใช้เว็บบอร์ด

[ ปิดหน้านี้ ]
[ กลับหน้าเดิม ]วัดอาจาโรรังสี บ้านคำข่า ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร ๔๗๑๓๐ โทร. ๐-๔๒๙๘-๑๐๘๗