คำกล่าวนำเว็บบอร์ด
คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้เว็บบอร์ด


ปุจฉา ๓๔) เมื่อนั่งสมาธิ จิตเข้าสู่ภวังค์ สังขารดับหมดยังแต่ผู้รู้อย่างเดียวชั่วระยะหนึ่ง จะอนุโลม
เข้าขั้นอัปปนาสมาธิได้หรือไม่ เพราะเคยอ่านหนังสือของหลวงปู่เขียน และฟังหลวงปู่แสดงธรรมว่า อนุโลมเข้าอยู่ในขั้นอัปปนาสมาธิได้

วิสัชนา:

อนุโลมเข้าขั้นอัปปนาสมาธิได้ แต่อัปปนาสมาธิเต็มที่แล้วสังสารดับหมด จะมีแต่สติ ก็สติของอัปปนานั้นต่างหาก คือหมายความว่ารู้ตัวอยู่ แต่มิใช่ตัวอย่างธรรมดา รู้ตัวอย่างคนอื่นรู้ไม่ได้ รู้อย่างพูดไม่ออกบอกไม่ถูก รู้เฉพาะตัวเอง นั่นเรียกอัปปนาสมาธิ ถ้าอัปปนาฌานยิ่งไปกว่านั้นอีก เงียบหมดเลยแม้แต่ลมหายใจก็จะไม่ปรากฏ ทั้งสองอย่างนี้ย่อมเกิดแก่ผู้ปฏิบัติ จะห้ามไม่ให้เกิดไม่ได้ เว้นแต่ผู้นั้นจะติดหรือไม่เป็นอีกเรื่องหนึ่ง ถ้าผู้มีปัญญารู้ว่าอันนี้เป็นฌานเป็นเครื่องอยู่เฉยๆ ไม่ติด ก็ดีไป อันนี้เป็นสมาธิแล้วก้ดำเนินต่อไปไม่ให้เสื่อม ก็เจริญก้าวหน้าต่อไป
โดย ลูกศิษย์วัด 2012-08-23 13:36:41 [IP : 125.24.118.xxx]

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น

โดย
อี-เมล์
เบอร์โทรศัพท์

คำเตือนเกี่ยวกับการใช้เว็บบอร์ด

[ ปิดหน้านี้ ]
[ กลับหน้าเดิม ]วัดอาจาโรรังสี บ้านคำข่า ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร ๔๗๑๓๐ โทร. ๐-๔๒๙๘-๑๐๘๗