คำกล่าวนำเว็บบอร์ด
คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้เว็บบอร์ด


ปุจฉา ๓๑) เมื่อจิตสงบนิ่งเต็มที่แล้วทำไมไม่มีปัญญาที่จะตัดกิเลสตรงนั้นสักที ตามที่อ่านพบในหนังสือใน
ที่ต่างๆ ว่า ถ้าทำสมาธิได้เต็มที่แล้วจะเกิดปัญญา ตัดกิเลสเป็นสมุจเฉทปหานถึงพระนิพพานได้ ดิฉันทำทีไรก็ถึงเพียงแค่สงบนิ่งเท่านั้น เวลาจิตถอนออกมาแล้วกิเลสมันก็ยังเท่าเดิม จะมีเบาบางลงบ้างก็เมื่อความโกรธมันเกิดขึ้น จะรู้ว่าความโกรธเป็นของไม่ดี แล้วก็ละอายตนเอง ถ้าโกรธมากก็เบาบางลงบ้าง ถ้าโกรธน้อยก็จะหายไป

วิสัชนา:

ผู้เขียนขอร้องว่า อย่างเพิ่งตัดกิเลสก่อนเลย ทำไปพร้อมๆ กันหมู่มากมันจึงสนุก ตัดกิเลสแล้วเข้านิพพานคนเดียวไม่ดีหรอก
พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญบารมีมาตั้ง ๔ อสงไขยแสนกัป จึงได้สำเร็จพระสัพพัญญูเป็นพระพุทธเจ้า พระสาวกแต่ละองค์ท่านบำเพ็ญบารมีมานับเป็นกัปจึงได้สำเร็จเหมือนกัน พวกเราไม่ทราบว่าได้บำเพ็ญบารมีมามากน้อยเท่าไร ก็ขอให้พึงพอใจยินดีกับการกระทำสมาธิภาวนาของตนเถิด ที่ได้ทำสมาธิภาวนาจนเห็นจิตของตนสงบนิ่งแน่วแน่อย่างนี้ คนที่ยังไม่ได้ทำ หรือทำแล้วจิตไม่สงบมีมากกว่ามากนัก นี่ก็แสดงว่า ที่เราทำนี้เข้าแนวถูกทางเพื่อตรัสรู้มรรคผลนิพพานแล้ว กิเลสไม่ใช่มันจะดับไปง่ายอย่างดับไฟ ฉะนั้น มันค่อยๆ ดับไปทีละน้อยๆ จะเอาอย่างพระอรหันต์ท่านไม่ได้ แต่บางองค์ท่านก็บำเพ็ญอยู่ตั้ง ๖๐ กว่าปีจึงได้สำเร็จ คนในสมัยนี้เข้าใจว่าตนมีความรู้ความสามารถ ฟังธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจะให้สำเร็จมรรคผลนิพพานประเดี๋ยวนั้น ผู้มีความรู้ที่ปรารถนาเช่นนั้นแหละยิ่งห่างไกลจากพระนิพพานมาก คนเล่นการพนันได้เร็วเสียเร็ว ต้นไม้โตเร็วตายเร็วฉันใด มรรคผลนิพพาน ฌาณ สมาธิ สมาบัติ ก็ฉันนั้น ผู้ที่เข้าใจว่าตนได้แล้ว นั่นคือความเสื่อมแล้ว
โดย ลูกศิษย์วัด 2012-08-23 13:29:55 [IP : 125.24.118.xxx]

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น

โดย
อี-เมล์
เบอร์โทรศัพท์

คำเตือนเกี่ยวกับการใช้เว็บบอร์ด

[ ปิดหน้านี้ ]
[ กลับหน้าเดิม ]วัดอาจาโรรังสี บ้านคำข่า ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร ๔๗๑๓๐ โทร. ๐-๔๒๙๘-๑๐๘๗