คำกล่าวนำเว็บบอร์ด
คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้เว็บบอร์ด


ปุจฉา ๒๗) ผมได้กำหนดสติอยู่กับ ความรู้สึกที่ลมหายใจเข้าออก ทำให้ใจตั้งมั่นแล้วพิจารณาสิ่งต่างๆรอบ..
ตัว รวมทั้งตัวเราเองด้วยว่า เป็นของไม่เที่ยง เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด เหมือนดวงอาทิตย์เกิดขึ้นแล้วดับไป ถ้าเอาใจไปฝืนให้เป็นไปตามต้องการของตนแล้วจะรู้สึกเป็นทุกข์ ฉะนั้น กระผมทำแต่เพียงกำหนดลมหายใจเข้าออก แลดูความไม่เที่ยงของทุกสิ่งทุกอย่าง โดยไม่เอาใจไปเกี่ยวข้อง เพียงแต่รับรู้อย่างเดียว ทำเพียงเท่านี้จะถูกต้องหรือเปล่า ขอเมตตาท่านอาจารย์ช่วยอธิบายด้วย จะเป็นประโยชน์แก่ผมและศรัทธาญาติโยมเป็นอย่างมาก กระผมกำลังเอาการกระทำอันนี้ไปสอนญาติโยมด้วย ถ้าท่านอาจารย์ช่วยบอกว่าตรงไหนผิดหรือถูกอย่างไร ขอท่านอาจารย์ช่วยแนะนำสั่งสอนด้วย

วิสัชนา:

ถูกต้องแล้วทุกประการ ขอให้คุณทำที่ว่ามานั้นเถิด แล้วแนะนำญาติโยมให้ทำตาม การทำตนให้เป็นไปแล้วและนำผู้อื่นให้ทำตามนี้เป็นวิสัยของบัณฑิต พระพุทธเจ้าพระองค์ท่านชมนัก แต่ขอให้ระวังหน่อย เมื่อแนะนำคนอื่นมากๆ เข้าแล้ว ตัวของเรามักจะเสื่อมตรงนั้นให้ระวังจงมาก เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้ว รีบหยุดแนะนำคนอื่น จงหันมาอบรมตนเพราะเมื่อตนเสียแล้ว คนอื่นจะดีสักเท่าไร หาได้เป็นประโยชน์แก่ตัวของเราไม่
โดย ลูกศิษย์วัด 2012-08-23 13:15:07 [IP : 125.24.118.xxx]

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น

โดย
อี-เมล์
เบอร์โทรศัพท์

คำเตือนเกี่ยวกับการใช้เว็บบอร์ด

[ ปิดหน้านี้ ]
[ กลับหน้าเดิม ]วัดอาจาโรรังสี บ้านคำข่า ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร ๔๗๑๓๐ โทร. ๐-๔๒๙๘-๑๐๘๗