คำกล่าวนำเว็บบอร์ด
คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้เว็บบอร์ด


ปุจฉา ๒๖) มีพระรูปหนึ่งเคยเรียนวิศวกรรมสำเร็จแล้ว จนได้ออกไปทำงานแล้ว มีศรัธทาออกบวช...
ตั้งใจปฏิบัติธรรมอย่างเอาจริงเอาจัง

ท่านถามหลวงปู่ว่า:

เวลานั่งอยู่จะฉันอาหาร กำหนดจิตอยู่ หมู่เพื่อนแจกอาหารมา มันให้เกิดความรู้สึกผุดขึ้นมาที่ใจว่า อันนั้นมันเป็นอย่างนั้น อันนี้มันเป็นอย่างนี้ บางทีบทสวดพระปาติโมกข์หรือสวดมนต์บางตอนมันผุดขึ้นมา โดยที่ไม่ได้คิดถึงเลยสักนิดเดียว นั่นมันเพราะเหตุไร

วิสัชนา:

ปัญหาข้อนี้ก็เหมือนกับข้อที่แล้ว นั่นแหละ ข้อนี้ยังพิสดารกว่าข้อที่แล้ว นั่นอีก เพราะข้อนี้นักปฏิบัติด้วยกันบางท่านยังไม่เคยเป็นอย่างนั้นเสียด้วย ที่ว่าความรู้นี้มันผุดขึ้นมานั้นก็ใช่ของดีวิเศษอะไร รู้แล้วมันไม่ได้ทำให้เกิดผลดีแก่ตัวของเราเลย บางทีเกิดความรู้ผุดขึ้นมาติดๆ กันเป็นพืดไปเลย หาได้มีหลักฐานแก่นสารอะไรไม่ มันเกิดเมื่อจิตเริ่มจะเป็นสมาธิเบื้องต้น เพียงขณิกสมาธิเท่านั้น สัญญาในอดีตก็รุมเร้าเข้ามาแล้ว สังขารมันก็ปรุงแต่งให้เป็นความรู้แปลกๆ ต่างๆ บางคนเข้าใจว่าเป็นความรู้ที่แตกต่าง ก็หลงเชื่อเอาว่าเป็นจริงเป็นจัง แท้จริงแล้วสัญญาอดีตมันลวงเราไม่ให้จิตเป็นสมาธิต่างหาก
โดย ลูกศิษย์วัด 2012-08-23 13:12:38 [IP : 125.24.118.xxx]

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น

โดย
อี-เมล์
เบอร์โทรศัพท์

คำเตือนเกี่ยวกับการใช้เว็บบอร์ด

[ ปิดหน้านี้ ]
[ กลับหน้าเดิม ]วัดอาจาโรรังสี บ้านคำข่า ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร ๔๗๑๓๐ โทร. ๐-๔๒๙๘-๑๐๘๗