คำกล่าวนำเว็บบอร์ด
คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้เว็บบอร์ด


ปุจฉา ๒๕) เวลากำหนดอานาปานสติไปๆ กายนี้มันจะหายไปพร้อมทั้งใจด้วย แต่มันไปมีความรู้สึกอันหนึ่งของมัน
อยู่ต่างหาก แล้วไปกำหนดเอาความรู้สึกนั้น ในขณะนั้นจะมีสติรู้รอบตัวรู้ตัวอยู่ตลอดเวลา แต่ไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหน อนึ่ง เวลากำหนดเอาแต่ความรู้สึกนั้น จะรู้สึกเฉยๆ ไม่เห็นมีอะไรเลย สองอย่างนี้อย่างไหนจะถูก

วิสัชนา:

ถูกด้วยกันทั้งสองอย่าง มันเป็นดเหตุผลเนื่องกันไปโดยลำดับ เมื่อกำหนดอานาปานสติไปกายและใจนี้มันจะหายไป เพราะจิตมันรวมเข้ามาสู่ภวังค์ เมื่อกำหนดเอาแต่จิต กายและลมหายใจมันก็หายไปโดยไม่คำนึงมัน กายและลมหายใจมันก็ยังอยู่ตามเดิม แต่เราไม่คำนึงถึงมัน แต่มันไปมีความรู้สึกอันหนึ่งของมันต่างหาก (นั่นคือใจ) เมื่อกำหนดไปเอาความรู้สึกนั้นจะมีสติรู้รอบรู้ตัวอยู่ตลอดเวลา แต่ไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหน นั่นถูกแล้ว ขอให้ทำให้มากทำให้ชำนาญ ที่จะทำให้เจริญก้าวหน้าก็อยู่ตรงนี้แหละ แต่อย่าไปคิดว่ามันจะเจริญหรือไม่เจริญ เมื่อถูกทางแล้วมันก้าวไปเอง
โดย ลูกศิษย์วัด 2012-08-23 13:07:44 [IP : 125.24.118.xxx]

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น

โดย
อี-เมล์
เบอร์โทรศัพท์

คำเตือนเกี่ยวกับการใช้เว็บบอร์ด

[ ปิดหน้านี้ ]
[ กลับหน้าเดิม ]วัดอาจาโรรังสี บ้านคำข่า ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร ๔๗๑๓๐ โทร. ๐-๔๒๙๘-๑๐๘๗