คำกล่าวนำเว็บบอร์ด
คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้เว็บบอร์ด


ปุจฉา ๒๔) ผมกำหนดลมพอประมาณแล้วสัก ๑๕ นาที นิมิตจะเกิดขึ้นมาเป็นดวงกลม พอกำหนดเพ่งนิมิต นิมิตนั้นจะ
เลือนทันที จะทำอย่างไรดี

วิสัชนา:

นิมิตก็เป็นจุดรวมของจิตชนิดหนึ่ง พอเราตั้งสติไปเอาจิตนั้นมาเพ่งนิมิตด้วยความไม่ชำนาญ จิตนั้นมันก็ออกจากนิมิตนั่นแหละซี่ นิมิตมิใช่ของดีและไม่ดี เป็นที่รวมของจิตเหมือนกับคำบริกรรมนั้นแหละ แต่นิมิตมันเป็นภาพเห็นชัดกว่าบริกรรม จิตใจตั้งมั่นกว่าคำบริกรรมนั่นอีก ทางที่ดีควรยึดเอาผู้รู้นิมิตนั้น (คือใจ) อย่าไปยึดเอานิมิต ถ้ายึดเอานิมิตพอนิมิตหาย ใจก็หายไปด้วย ถ้ายึดเอาใจนิมิตหายหรือไม่หาย หรือนิมิตไม่เกิด แต่ใจก็ยังอยู่ การภาวนาคือต้องการจับใจให้ได้ เมื่อจับได้แล้วสิ่งอื่นๆ มันจะเป็นอย่างไรก็ช่างมัน เราชำระใจของเราให้บริสุทธิ์แล้วเป็นพอ
โดย ลูกศิษย์วัด 2012-08-23 13:02:20 [IP : 125.24.118.xxx]

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น

โดย
อี-เมล์
เบอร์โทรศัพท์

คำเตือนเกี่ยวกับการใช้เว็บบอร์ด

[ ปิดหน้านี้ ]
[ กลับหน้าเดิม ]วัดอาจาโรรังสี บ้านคำข่า ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร ๔๗๑๓๐ โทร. ๐-๔๒๙๘-๑๐๘๗