คำกล่าวนำเว็บบอร์ด
คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้เว็บบอร์ด


วันวิสาขบูชา ปี ๒๕๕๕

ขอแนะนำอันกระผมเป็นชายชรา                       มากญาติกาคนละมรรคามุ่งหมาย


อยู่คนเดียวไม่โดดเดี่ยวใจและกาย                   เพราะผมได้คำสอน"พ่อเทสก์" สั่งไว้


เมื่อครั้งไปกราบเท้าท่านที่ " หินหมากเป้ง"         ท่านบรรเลงแก่นธรรมล้ำขานไข


ว่าอย่าเที่ยวดูคนโน้นนี้เป็นอย่างไร                     ให้ดูใจ รู้จัดใจ  ในตัวตน  


ตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยสามสิบสี่                           ผมปฎิบัติทุกท่วงทีและได้รับผล


มองเห็ทางก้าวย่างจัดใจตน                                แม้นจะยังวกวนก็เฝ้าทนปฏิบัติต่อไป


โดยผมมีจิตอาสาช่วยภาราชาวบ้าน                      ทุกเรื่องงาน ราชการบ้านวัด ทำได้


ไม่มีค่าตอบแทนไม่หวังผลกำไร                           แต่ตอนนี้เฝ้านั่งจัดใจไม่ได้ไปวัด


เปิด เนต ค้นหาด้วยคิดถึงหลวงปู่                          เป็นยอดบรมครู ให้สติผมแจ้งเจนชัด


คำเตือนก้องว่า  นายเอ๋ยนายประหยัด                    เจ้าต้องฝึกหัดจัดใจให้รู้เท่ารู้ทัน


วิสาขบูชาเวียนมาถึงปีนี้                                        พระรานิโรธรังสี คือผู้ที่ผมมุ่งมั่น


จะขอตามรอยบาทพระราชนิโรธฯทุกคืนวัน             ตลอดกัปกัลป์..นิจนิรันดร์..ทวีบูชา. 


  

โดย นายประหยัด คำสิงห์ อี-เมล์ kaensil10@gmail.com เบอร์โทรศัพท์. 08-5127-5401 2012-06-04 08:22:00 [IP : 49.48.119.xxx]

ความคิดเห็น
อนุโมทนาบุญค่ะคุณประหยัด ดิฉันก็เป็นผู้หนึ่งที่ขอเป็นทาสเทสก์ธรรม แต่ด้วยวาสนาน้อยจึงไม่ได้กราบและฟังธรรมท่าน ในขณะที่ท่านยังดำรงขันธ์อยู่ แต่ได้เฝ้าอธิษฐานขอได้สดับตรับฟังพระธรรมของพระผู้มีธรรมอันบริสุทธ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ต่อมาด้วยยังมีบุญวาสนาอยู่บ้าง จึงได้พบพระอธิการทรงวุฒิ ซึ่งท่านก็เมตตาให้ซีดี ธรรมะท่านหลวงปู่เทสก์ และหนังสือท่านอีกหลายเล่ม แต่นั้นมา ( ๒๕๕๑) ก็ได้เฝ้าฝึกฝนอบรมจิตตนและฟังธรรมเทศนาของท่านทุกค่ำคืน เป็นที่ประจักษ์ด้วยตนเองว่าท่านหลวงปู่เทสก์คือสุดยอดพระสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในยุคปัจจุบัน ผู้ดำรงสั่งสอนพระสัทธรรมคือธรรมอันแท้ เป็นบุญอันยิ่งหนอของเรา

จึงได้ขอตั้งปนิธานเป็นทาสเทสก์ธรรมตลอดชีวิตนี้ และต่อไปจนถึงที่สุดแห่งกองทุกข์ พร้อมตั้งเจตนาเผยแผ่ธรรมะของท่านแด่สาธุชนทั่วไป

ถ้าคุณประหยัดประสงค์จะได้หนังสือธรรมเทสก์เล่มที่ ๙ และ ๑๐ ตามที่ปรากฏใน e-books ที่อยู่ในเว็ปไซต์นี้ และซีดี อัตตโนประวัติที่ท่านอธิการทรงวุฒิได้อ่านบันทึกเสียง เพื่อจะได้หายคิดถึงท่านหลวงปู่ กรุณาแจ้งที่อยู่ให้ทราบด้วย ดิฉันจะดำเนินการจัดส่งไปให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ
By มโนธรรม เบอร์โทรศัพท์. 0894489501 2012-07-16 12:18:56 [IP : 125.24.143.xxx]
สาธุ อนุโมทนา
By พระอธิการทรงวุฒิ ธมฺมวโร Send  พระอธิการทรงวุฒิ  ธมฺมวโร เบอร์โทรศัพท์. ๐๘๑-๘๗๑-๑๗๘๔ 2012-07-14 15:20:20 [IP : 115.67.32.xxx]

ความคิดเห็น

โดย
อี-เมล์
เบอร์โทรศัพท์

คำเตือนเกี่ยวกับการใช้เว็บบอร์ด

[ ปิดหน้านี้ ]
[ กลับหน้าเดิม ]วัดอาจาโรรังสี บ้านคำข่า ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร ๔๗๑๓๐ โทร. ๐-๔๒๙๘-๑๐๘๗