คำกล่าวนำเว็บบอร์ด
คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้เว็บบอร์ด


ปุจฉา ๒๒) เวลานั่งภาวนาจิตใกล้จะรวม ทำไมมันมีแต่มดหรือริ้นไร อะไรต่างๆ มาไต่ตามหน้าตาหรือตามตัวต่างๆ
ยุบยิบไปหมด แต่เมื่อลูบดูจริงๆ มันก็ไม่มีอะไร จะแก้ไขอย่างไร

วิสัชนา:

นั้นเรียกว่า มารของจิต มารของจิตนี้ไม่ใช่มีแต่ตัวแมลงต่างๆ จะมารบกวนเท่านั้น มันทำให้แน่นหน้าอก หายใจไม่ออก หรือเจ็บอวัยวะต่างๆ ไปอีกด้วยสุดแล้วแต่มันจะแทรกซึมมาด้วยอาการต่างๆ มารนี้ก่อนที่จิตจะรวมมักเข้ามาแทรกซึมดังกล่าวแล้ว ถ้าเราอดทนต่อสู้ด้วยการมีสติเข้าไปพิจารณาว่า นี่เป็นกิเลสมาร มันจะทำเราได้ก็แต่ร่างกายนี้เท่านั้น ส่วนจิตใจมันทำอะไรเราไม่ได้หรอก แล้วยอมสละร่ายกายเสียตั้งสติกำหนดเอาที่ใจไว้ จนกระทั่งจิตตั้งมั่นเป็นอารมณ์เดียว แล้วมันจะปล่อยวางกาย ยังเหลือแต่จิตอันเดียวว่างเปล่าไปหมด ไม่มีอะไร ต่อไปก็พิจารณาจิตอันว่างเปล่านั้น จะอยู่นานสักเท่าไหร่ก็ให้มันอยู่ไปเสียก่อน อย่าเพิ่งอยากรู้อยากเห็นอะไรก่อนเลย ถ้ามันจะรู้จะเห็นมันหากเป็นของมันต่างหากหรอก จึงจะเป็นความรู้ของจริง เราเป็นเพียงแต่ดำเนินให้ถูกทางก็แล้วกัน
โดย ลูกศิษย์วัด 2012-08-23 12:57:19 [IP : 125.24.118.xxx]

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น

โดย
อี-เมล์
เบอร์โทรศัพท์

คำเตือนเกี่ยวกับการใช้เว็บบอร์ด

[ ปิดหน้านี้ ]
[ กลับหน้าเดิม ]วัดอาจาโรรังสี บ้านคำข่า ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร ๔๗๑๓๐ โทร. ๐-๔๒๙๘-๑๐๘๗