คำกล่าวนำเว็บบอร์ด
คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้เว็บบอร์ด


ปุจฉา ๒๐) อารมณ์กับจิตคือสิ่งเดียวกันโดยธรรมนั้นหมายถึงอะไร
วิสัชนา:

ถ้าไม่มีจิตอารมณ์ก็ไม่มี จิตเป็นที่ตั้งของอารมณ์ จึงเป็นอันเดียวกันโดยธรรม
โดย ลูกศิษย์วัด 2012-08-23 12:30:46 [IP : 125.24.115.xxx]

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น

โดย
อี-เมล์
เบอร์โทรศัพท์

คำเตือนเกี่ยวกับการใช้เว็บบอร์ด

[ ปิดหน้านี้ ]
[ กลับหน้าเดิม ]วัดอาจาโรรังสี บ้านคำข่า ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร ๔๗๑๓๐ โทร. ๐-๔๒๙๘-๑๐๘๗