คำกล่าวนำเว็บบอร์ด
คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้เว็บบอร์ด


ปุจฉา ๑๙) อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เกิดขึ้นตรงไหน ใครเป็นผู้เห็น หลวงพ่อเห็นเองตามที่มันมีมันเป็น หรือ
เห็นแบบท่องจำ อันนี้ผมสนใจเป็นพิเศษ ขอความกรุณาหลวงพ่ออธิบายให้กระจ่างด้วย ผมปฏิบัติอยู่เสมอ พอจิตสงบมันนึกอยากเป็นพระพุทธเจ้าอย่างนี้เสมอๆ ทุกๆ ครั้งที่จิตมันรวม แน่นหน้าอกตื้นตันใจคล้ายโลกทั้งโลกมันหวั่นไหวด้วยความปรารถนา อาการอย่างนี้คืออะไร กระผมหวังในความเมตตาของหลวงพ่อเป็นอย่างสูง

วิสัชนา:

อนิจจัง ทุกขัง อนัตตาเกิดขึ้นที่ตรงรูปนามนั่นแหละ ถ้าไม่เกิดขึ้นที่รูปนามแล้วก็ไม่ทราบว่าจะเกิดขึ้นที่ไหน ปัญญาในอริยมรรคเป็นผู้เห็น หลวงพ่อหรือใครก็ตาม ถ้าปัญญาในอริยมรรคเกิดขึ้นแล้ว ย่อมเห็นด้วยกันทั้งนั้น เห็นด้วยการท่องบ่นจดจำ เรียกว่าเห็นตามสมมุติบัญญัติ ไม่ได้เรียกว่าเห็นด้วยปัญญาในอริยมรรค อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ย่อมแสดงให้ปรากฏอยู่ตลอดเวลาในโลกนี้ แต่ไม่มีคนเห็น จะเห็นได้ชัดเจนด้วยใจของตนเอง ก็ต่อเมื่อปัญญาในอริยมรรคเกิดขึ้นเท่านั้น
การปฏิบัติของคุณ พอจิตจะรวมแต่มันไม่ทันรวมเกิดความอยากเป็นพระพุทธเจ้า ความอยากเป็นนั่นเป็นนี่จึงเป็นอุปสรรคของสมาธิ จึงแน่นหน้าอกตื้นตันใจ มันก็คล้ายโลกทั้งโลกมันหวั่นไหวไปด้วยความปรารถนา นั่นก็แน่ละซี่ ถ้าจิตรวมได้แล้ว มันจะไม่รู้สึกอะไร โลกนี้ทั้งโลกดูเหมือนว่างไปหมด
โดย ลูกศิษย์วัด 2012-08-23 12:29:24 [IP : 125.24.115.xxx]

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น

โดย
อี-เมล์
เบอร์โทรศัพท์

คำเตือนเกี่ยวกับการใช้เว็บบอร์ด

[ ปิดหน้านี้ ]
[ กลับหน้าเดิม ]วัดอาจาโรรังสี บ้านคำข่า ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร ๔๗๑๓๐ โทร. ๐-๔๒๙๘-๑๐๘๗