คำกล่าวนำเว็บบอร์ด
คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้เว็บบอร์ด


ปุจฉา ๑๘) กิเลสกับจิตเป็นอันเดียวกันหรือไม่ ถ้าขันธ์เป็นกิเลสเราจะเอากิเลสดับกิเลสได้อย่างไร จะ
มิเป็นเสมือนเอาน้ำโสโครกล้างน้ำโสโครกหรือ ข้อนี้ขอหลวงพ่อโปรดอธิบายโดยละเอียด

วิสัชนา:

จิตกับกิเลสมิใช่อันเดียวกัน แต่จิตเป็นผู้ปรุงแต่งในธาตุ ขันธ์ อายตนะ ทั้งหลายให้เกิดกิเลสจิตเศร้าหมองจึงเป็นอาคันตุกะกิเลส จิตและใจนี้ ในตำราของเราเรียนกันมาก็เป็นอันเดียวกัน แต่ทำไมท่านจึงเรียกไว้เป็น ๒ อย่าง ต้องมีความหมายต่างกันแน่ จิตหมายถึง ผู้คิด ผู้นึก ผู้ปรุง ผู้แต่ง แต่ใจนั้นหมายเอา ผู้ไม่คิด ไม่นึก ไม่ปรุง ไม่แต่ง อยู่เฉยๆ เป็นกลางๆ ไม่มีอดีตอนาคต แต่รู้ตัวอยู่ว่าเฉยๆ นั่นเรียกว่า ใจ อะไรทั้งหมดถ้าพูดถึงใจแล้วต้องชี้เข้ามาที่ตรงกลางทั้งนั้น แม้แต่ใจคนเมื่อพูดถึงใจแล้วจะต้องชี้เข้าตรงกลางหน้าอก แต่แท้จริงแล้วใจหาอยู่ที่หน้าอกไม่ อญุ่ทั่วสรีระร่างกายของคนเรา นั่นเป็นอันว่าส่อแสดงถึงใจเป็นของกลางต่างหาก จิตเป็นผู้ออกจากใจไปปรุงแต่งไปคิดไปนึก เมื่อหมดหน้าที่แล้วก็เข้ามาเป็นใจ เมื่อท่านผู้รู้ทั้งหลายดำเนินตามมรรค ๘ ท่านเอาจิตและใจนี่แหละมาเป็นเครื่องดำเนิน จิตเป็นเหตุให้เกิดปัญญาผ่องใสชำระสรรพกิเลสทั้งหลาย ใจเป็นพี่เลี้ยงดูแลจิต จิตเป็นผู้ชำระสรรพกิเลส จะเรียกว่าเอาน้ำโสโครกไปชำระของโสโครกได้อย่างไร
โดย ลูกศิษย์วัด 2012-08-23 12:27:07 [IP : 125.24.115.xxx]

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น

โดย
อี-เมล์
เบอร์โทรศัพท์

คำเตือนเกี่ยวกับการใช้เว็บบอร์ด

[ ปิดหน้านี้ ]
[ กลับหน้าเดิม ]วัดอาจาโรรังสี บ้านคำข่า ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร ๔๗๑๓๐ โทร. ๐-๔๒๙๘-๑๐๘๗