คำกล่าวนำเว็บบอร์ด
คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้เว็บบอร์ด


ปุจฉา ๑๗) การเข้าไปรู้แล้วดับกิเลส เราจะดับกันตรงไหน และจะเอาอะไรดับ ทั้งนี้ผมไม่ต้องการคำตอบแบบ
ปริยัติ แต่อยากได้แนวทางปฏิบัติ เพราะเรียนมาพอสมควร

วิสัชนา:

การเข้าไปรู้และเข้าไปดับกิเลส ก็คือเอาปัญญาในองค์มรรคนั่นเองเข้ารู้เข้าไปดับ ถ้ามีเช่นนั้นแล้วมรรคจะมีประโยชน์อะไร
โดย ลูกศิษย์วัด 2012-08-23 12:25:17 [IP : 125.24.115.xxx]

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น

โดย
อี-เมล์
เบอร์โทรศัพท์

คำเตือนเกี่ยวกับการใช้เว็บบอร์ด

[ ปิดหน้านี้ ]
[ กลับหน้าเดิม ]วัดอาจาโรรังสี บ้านคำข่า ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร ๔๗๑๓๐ โทร. ๐-๔๒๙๘-๑๐๘๗