คำกล่าวนำเว็บบอร์ด
คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้เว็บบอร์ด


การภาวนา
แนวทางการภาวนาปฏิบัติธรรมของวัดอาจาโรรังสีเป็นยังไงครับ เน้นในเรื่องอะไรเป็นพิเศษบ้างในการภาวนา กิจวัตรของพระเณรในวัดแต่ละวันมีอะไรบ้างครับ ในวัดอาจาโรรังสีมีพระเท่าไหร่ สามเณรเท่าไหร่ รบกวนถามหน่อยครับ
โดย มหาปรีชา วัดป่าประชาบำรุง จ.มหาสารคาม อี-เมล์ mahapreecha2538@hotmail.com เบอร์โทรศัพท์. 0851867352 2012-08-22 15:29:15 [IP : 1.2.217.xxx]

ความคิดเห็น
การปฏิบัติภาวนายึดเอาแนวปฏิปทาของหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี เน้นทำความสงบ(สมถะ)ให้เพียงพอเสียก่อน เมื่อจิตสงบมีกำลังพอควรแก่การแล้ว จะดำเนินต่อไปเอง วัดอาจาโรรังสีถือแนวปฏิบัติอย่างนี้ พร้อมกับทำกิจวัตรประจำวันตามตารางโดยเคร่งครัด พรรษกาลนี้มีภิกษุจำพรรษา ๑๔ รูป สามเณร ๓ รูป

กิจวัตรประจำวันสำหรับพระ-เณร และผู้มาปฏิบัติธรรม

๐๓.๓๐ น. ระฆังสัญญาณปลุกตื่น ลุกขึ้นทำความเพียร

๐๔.๐๐ น. พร้อมกันที่ศาลาการเปรียญ “ฟังพระธรรมเทศนา” ( จากเทป)

ปฏิบัติภาวนา

๐๕.๐๐ น. สวดมนต์ทำวัตรเช้า เสร็จแล้วช่วยกันทำความสะอาด กวาด-ถู ศาลาการเปรียญ จัดสถานที่เตรียมฉันอาหาร

๐๖.๐๐ น. ภิกษุ-สามเณร ออกบิณฑบาต

๐๗.๓๐ น. ถวายภัตตาหาร-ฉันภัตตาหาร-รับประทานอาหาร

๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. กิจกรรมพิเศษ ( ในพรรษาเปิดสอน-เรียนนักธรรม )

๑๒.๐๐-๑๕.๐๐น. พักผ่อนตามอัธยาศัย

๑๕.๐๐ น. ทำความสะอาดศาลาการเปรียญ ปัดกวาดบริเวณวัด

๑๖.๐๐ น. ฉันน้ำปานะ

๑๙.๓๐-๒๒.๐๐น. สวดมนต์ทำวัตรค่ำ ฟังพระธรรมเทศนา ปฏิบัติภาวนาหมายเหตุ : เวลาอาจเปลี่ยนแปลงบ้างตามฤดูกาล
By พระอธิการทรงวุฒิ 2012-09-04 14:28:08 [IP : 125.24.142.xxx]

ความคิดเห็น

โดย
อี-เมล์
เบอร์โทรศัพท์

คำเตือนเกี่ยวกับการใช้เว็บบอร์ด

[ ปิดหน้านี้ ]
[ กลับหน้าเดิม ]วัดอาจาโรรังสี บ้านคำข่า ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร ๔๗๑๓๐ โทร. ๐-๔๒๙๘-๑๐๘๗