คำกล่าวนำเว็บบอร์ด
คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้เว็บบอร์ด


ปุจฉา ๑๕) ดิฉันภาวนากายคตาสติ เมื่อภาวนาไปๆ กายมันจะหายไป จะยังเหลือแต่จิตอันเดียวแล้วจะสบาย จะถูก
ไหมคะ และเมื่อกำหนดเอาความสบายนั้นเป็นอารมณ์ นานๆ ไปความสบายนั้นก็จะหายไปอีก แล้วมากำหนดกลั้นลมหายใจเข้าออก จิตก็จะนิ่งเฉย กำหนดเอาแต่ตัวนิ่งเฉยไม่มีอดีตอนาคตในขณะนั้น จะรู้สึกจุกแน่นขึ้นมาที่หน้าอกไม่ทราบว่าเป็นอะไร

วิสัชนา:

การภาวนากายคตาสตินั้นถูกแล้ว กายคตาสติเป็นที่รวมของอานาปานสติ มรณสติ อสุภกัมมัฏฐาน ธาตุววัตถาน เมื่อภาวนานานไปๆ กายมันจะหายจะเหลือแต่จิตอันเดียวแล้วสบายนั้นก็ถูกแล้ว แต่เมื่อกำหนดเอาความสบายนั้นเป็นอารมณ์นานๆ ความสบายนั้นก็จะหายไป เป็นเพราะเรากำหนดไม่ถูก คือ ไปกำหนดเอาแต่ความสบาย ไม่กำหนดถึงเหตุผลของความสบายนั้น ว่าความสบายนี้มันเกิดจากอะไร มันเที่ยงหรือไม่เที่ยง เป็นต้น แล้วมากำหนดกลั้นลมหายใจเข้าออก จิตก็นิ่งเฉยไม่มีอดีตอนาคต ลงปัจจุบันแล้วก็นิ่งเฉย ไม่มีความนึกคิดปรุงแต่งอะไรทั้งสิ้น แต่มีความรู้สึกว่านิ่งเฉยอยู่ ในขณะนั้น คุณมีความรู้สึกจุกแน่นขึ้นมาที่หน้าอก นั่นเพราะคุณไม่ชำนาญ หรือไม่เคยในความตั้งอยู่ของจิตที่มีอารมณ์ว่าง ธรรมดาอารมณ์ของคนทั่วไปแล้วจะต้องมีวัตถุเป็นอารมณ์ เช่น ยึดเอาลูกหลานหรือเพื่อนมิตรสหายเป็นอารมณ์ แต่พอจิตว่างเลยว้าวุ่นคิดถึงอารมณ์ของเก่าที่เคยยึดถือ มันจึงรู้สึกแน่นหน้าอกขึ้นมา แต่พอยึดเอาอารมณ์เก่าได้มันก็หายทันที ทีหลังเมื่อจิตว่างแล้วจงกำหนดเอาความว่างนั้นเป็นอารมณ์ จะหยุดได้นานเท่าไหร่ก็ได้ มิใช่ว่างแล้วปล่อยทิ้งเสีย
โดย ลูกศิษย์วัด 2012-08-16 16:49:31 [IP : 125.24.125.xxx]

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น

โดย
อี-เมล์
เบอร์โทรศัพท์

คำเตือนเกี่ยวกับการใช้เว็บบอร์ด

[ ปิดหน้านี้ ]
[ กลับหน้าเดิม ]วัดอาจาโรรังสี บ้านคำข่า ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร ๔๗๑๓๐ โทร. ๐-๔๒๙๘-๑๐๘๗