คำกล่าวนำเว็บบอร์ด
คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้เว็บบอร์ด


ปุจฉา ๑๔)จิตฟุ้งซ่านคอยแต่จะปรุงแต่งเรื่องต่างๆ เรื่อยไป จะแก้ไขอย่างไรจึงจะหาย ไม่ทราบจะใช่
วิตกวิจารหรือไม่

วิสัชนา:

นั่นใช่ตัววิตกวิจารล่ะ ต้องแก้ด้วยกลั้นลมหายใจเข้าออก เมื่อกลั้นลมหายใจเข้าออกแล้ว มันกลัวตาย มันก็จะหยุดทันที นี้เป็นอุบายให้จิตอยู่อย่างปัจจุบันนานๆ
โดย ลูกศิษย์วัด 2012-08-16 16:47:42 [IP : 125.24.125.xxx]

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น

โดย
อี-เมล์
เบอร์โทรศัพท์

คำเตือนเกี่ยวกับการใช้เว็บบอร์ด

[ ปิดหน้านี้ ]
[ กลับหน้าเดิม ]วัดอาจาโรรังสี บ้านคำข่า ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร ๔๗๑๓๐ โทร. ๐-๔๒๙๘-๑๐๘๗