คำกล่าวนำเว็บบอร์ด
คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้เว็บบอร์ด


วิสาขบูชา ปี๒๕๕๕ ปวงข้าขอนอบน้อมคารวะ

ลุดิถี..ศรีวารวิสาขบูชา                                ด้วยเทิดทูนศรัทธามิสร่างสูญ


ตามรอยบาทพุทธศาสน์ทวีคูณ                   เจิดจำรูญเปี่ยมบุญญาบารมี


ได้รู้จัก "เทสก์ธรรม" ล้ำเลอค่า                     เป็นบุญญามองเห็นทางสว่างศรี


เมื่อประมาณ พ.ศ.๒๕๓๔                            น้อมมโนเปรมปรีดิ์ยินดีเป็น ทาสเทสก์ธรรม


จึ่งกราบนมัสการขานขับมาบูชา                     ด้วยดวงใจศรัทธาเป็นเลิศล้ำ


ขอตามรอยบาทพระราชนิโรธฯทุกเช้าค่ำ       ตามทางธรรม เพิ่มดีที่กายวาขาใจ 

โดย นายประหยัด คำสิงห์ อี-เมล์ kaensil10@gmail.com เบอร์โทรศัพท์. 08-5127-5401 2012-06-04 08:00:50 [IP : 49.48.119.xxx]

ความคิดเห็น
อนุโมทนา สาธุ
By พระอธิการทรงวุฒิ ธมฺมวโร Send  พระอธิการทรงวุฒิ  ธมฺมวโร เบอร์โทรศัพท์. ๐๘๑-๘๗๑-๑๗๘๔ 2012-07-14 15:17:14 [IP : 115.67.32.xxx]

ความคิดเห็น

โดย
อี-เมล์
เบอร์โทรศัพท์

คำเตือนเกี่ยวกับการใช้เว็บบอร์ด

[ ปิดหน้านี้ ]
[ กลับหน้าเดิม ]วัดอาจาโรรังสี บ้านคำข่า ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร ๔๗๑๓๐ โทร. ๐-๔๒๙๘-๑๐๘๗