คำกล่าวนำเว็บบอร์ด
คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้เว็บบอร์ด


ปุจฉา ๑๓)กระผมได้ป่วยเป็นโรคหูอื้อมาหลายปีแล้วมีคนเขาแนะนำให้เอาความป่วยนี้มาเป็นอารมณ์
จะทำอย่างไร

วิสัชนา:

ให้กำหนดเอาความป่วยนั้นไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามมาไว้ที่ใจ หรือเอาใจไปไว้ที่ความ เจ็บป่วยนั้น แล้วพิจารณาความป่วยนั้นว่า เวทนานี้เป็นของไม่มีตัวตน เวทนามันอยู่ที่ไหนใครเป็นคนว่าเวทนา เวทนาเป็นของไม่เที่ยงถาวร มันเกิดขึ้นแล้วก็ย่อมดับไป เมื่อมันดับไปก็ไม่ทราบว่ามันไปอยู่ที่ไหน หรือจะพิจารณาให้เป็นธาตุก็ได้ เมื่อพิจารณาอยู่ในสิ่งนั้นโดยเฉพาะแล้ว จิตจะปล่อยวางเวทนานั้น แล้วจิตจะเข้ามารวมอยู่ในที่เดียว อาการป่วยนั้นก็จะหายไปหมด โดยไม่มีในตัวการหายเช่นนี้ บางคนจะหายในเฉพาะเวลาที่เราพิจารณาอยู่นั้น หรือบางคนก็หายเด็ดขาดเลยก็มี แล้วแต่กำลังสมาธิของผู้ั้น
โดย ลูกศิษย์วัด 2012-08-16 16:44:38 [IP : 125.24.125.xxx]

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น

โดย
อี-เมล์
เบอร์โทรศัพท์

คำเตือนเกี่ยวกับการใช้เว็บบอร์ด

[ ปิดหน้านี้ ]
[ กลับหน้าเดิม ]วัดอาจาโรรังสี บ้านคำข่า ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร ๔๗๑๓๐ โทร. ๐-๔๒๙๘-๑๐๘๗