คำกล่าวนำเว็บบอร์ด
คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้เว็บบอร์ด


ปุจฉา ๑๐)เมื่อภาวนากำหนดลมหายใจเข้าออกอยู่นั้น ลมมันจะค่อยหายไปๆ จนหมดลมหายใจ
แล้วจะเหลือแต่จิต เมื่อดูเฉพาะแต่จิต จิตมันค่อยรวมเข้าเป็นอัปปนาแหล่ไม่รวมแหล่อยู่ เพียงแค่นั้น ไม่ทราบจะแก้อย่างไร

วิสชนา:

การพิจารณาอารมณ์จนลมมันหายไป ไม่มีลม ยังเหลือแต่จิตนั้นดีแล้ว แต่เมื่อเหลือแต่ จิตก็อยากให้จิตรวมเป็นอัปปนาสมาธิ โดยสำคัญตามสัญญาว่าเมื่อจิตถึงอัปปนาสมาธิ แล้วจะเกิดวิชชา ปัญญา อย่างนั้นอย่างนี้ มันเลยไม่เป็นอัปปนาสมาธิ อัปปนาสมาธิมิใช่ ของแต่งเอาได้ มันต้องละทั้งหมดตลอดถึงอดีตอนาคต แม้แต่ปัจจุบันมันก็ไม่ถือ จึงจะรวมเป็นอัปปนาสมาธิได้ คนส่วนมากมีความหวังและตั้งใจปรารถนาไว้มันจึงลงไม่ถึงอัปปนาสมาธิได้
โดย ลูกศิษย์วัด 2012-08-16 16:33:07 [IP : 125.24.125.xxx]

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น

โดย
อี-เมล์
เบอร์โทรศัพท์

คำเตือนเกี่ยวกับการใช้เว็บบอร์ด

[ ปิดหน้านี้ ]
[ กลับหน้าเดิม ]วัดอาจาโรรังสี บ้านคำข่า ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร ๔๗๑๓๐ โทร. ๐-๔๒๙๘-๑๐๘๗