คำกล่าวนำเว็บบอร์ด
คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้เว็บบอร์ด


ปุจฉา ๗) พระพุทธศาสนาในสมัยนี้เจริญขึ้นหรือเสื่อมลง ทำไมพระพุทธศาสนาเหมือนกันจึงปฏิบัติ
วิสัชนา:

พระพุทธศาสนาในสมัยนี้จะว่าเสื่อมก็เสื่อม จะว่าเจริญก็เจริญ ความเสื่อมและความเจริญมิได้อยู่ที่คนนั่งพูด ยืนพูด แต่อยู่ที่ผู้ปฏิบัตินั้นต่างหาก พุทธศาสนาสอนให้คนปฏิบัติตาม ถ้าผู้นั้นปฏิบัติตาม หรือหลายๆคนปฏิบัติตามแล้ว พุทธศาสนาก็ได้ชื่อว่าเจริญในบุคคลนั้นหรือในหมู่คณะนั้นๆ คนเรียนมากรู้มากพูดมาก แต่ตัวเองไม่ถึงพระไตรสรณคมน์ ศีล ๕ ศีล ๘ และสมาธิก็ไม่ทำ จะได้ชื่อว่ายังพระพุทธศาสนาให้เจริญไปได้อย่างไร สู้คนที่ไม่ได้เรียนเลย แต่เขาตั้งใจปฏิบัติและเห็นศีลธรรมด้วยตนเองไม่ได้เหมือนคนที่มีจอบอยู่ในมือแล้วอวดอ้างว่า ฉันมีจอบแล้ว หญ้าฉันไม่กลัวเอาให้เตียนราบเลย กับคนที่ไม่ได้พูดแต่เขาดายหญ้าให้เตียนเลย คนไหนจะดีกว่ากัน

พระพุทธศาสนาสอนกว้างขวาง สอนให้คนละความชั่วทำดีด้วยตนเอง แล้วชำระใจให้สะอาด ไม่ว่าคนใด คณะใด หมู่ใด จะอยู่ในที่เช่นไรก็ตาม ถ้าหากทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าในหลัก ๓ ประการนี้แล้ว ก็ชื่อว่าทำถูกทำตามคำสอนของพระพุทธศาสนา แต่ที่จะถูกมากถูกน้อยเอาไว้อีกเรื่องหนึ่ง
โดย ลูกศิษย์วัด 2012-08-15 15:01:28 [IP : 125.24.134.xxx]

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น

โดย
อี-เมล์
เบอร์โทรศัพท์

คำเตือนเกี่ยวกับการใช้เว็บบอร์ด

[ ปิดหน้านี้ ]
[ กลับหน้าเดิม ]วัดอาจาโรรังสี บ้านคำข่า ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร ๔๗๑๓๐ โทร. ๐-๔๒๙๘-๑๐๘๗