คำกล่าวนำเว็บบอร์ด
คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้เว็บบอร์ด


ปุจฉา ๕) ปฏิบัติแบบไหนที่เรียกว่าถูกแล้ว แบบยุบหนอ พองหนอ หรือสัมมาอรหัง หรือ อานาปาน
วิสัชนา :

ถูกด้วยกันทั้งนั้น ขอให้ตั้งสติกำหนดอารมณ์ของคำบริกรรมนั้นๆ ให้มั่นคง จนกระทั่งจิตเป็นหนึ่งในอารมณ์นั้นๆ ก็ใช้ได้ทั้งนั้น เมื่อจิตรวมตัวลงเต็มที่แล้ว คำบริกรรมที่บริกรรมอยู่นั้นก็จะหายหมด จะยังเหลือแต่จิตตัวเดียว เพราะคำบริกรรมนั้นเป็นแต่เครื่องล่อให้จิตรวมเข้ามาเท่านั้น การบริกรรมก็คือต้องการให้จิตรวมเข้าอยู่ที่เดียว เมื่อรวมเข้ามาอยู่ในที่เดียวกับจิตได้แล้ว คำบริกรรมนั้นไม่มีปัญหา จะใช้คำบริกรรมอื่นนอกจากนี้ก็ได้เหมือนกัน ผู้ไม่เข้าใจถือเอาแต่คำบริกรรมนั้นเป็นหลัก จิตจึงไม่ก้าวหน้า
โดย ลูกศิษย์วัด 2012-08-15 14:56:48 [IP : 125.24.134.xxx]

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น

โดย
อี-เมล์
เบอร์โทรศัพท์

คำเตือนเกี่ยวกับการใช้เว็บบอร์ด

[ ปิดหน้านี้ ]
[ กลับหน้าเดิม ]วัดอาจาโรรังสี บ้านคำข่า ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร ๔๗๑๓๐ โทร. ๐-๔๒๙๘-๑๐๘๗