คำกล่าวนำเว็บบอร์ด
คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้เว็บบอร์ด


ปุจฉา ๔) ท่านปฏิบัติอยู่นี้เชื่อว่าถูกหนทางอยู่แล้วหรือมีอะไรเป็นเครื่องวัด
วิสัชนา :

ผู้เขียนเชื่อว่าถูกทางแล้ว เพราะปฏิบัติมา ๖๐ กว่าปียังไม่เคยท้อถอย และครูบาอาจารย์ก็ปฏิบัติเช่นนี้มาหลายชั่วคนแล้ว อนึ่ง การปฏิบัตินั้นก็ไม่ผิด จากศีล สมาธิ ปัญญา ตามแนวที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ และการปฏิบัตินั้นก็มิใช่เพื่อเห็นแก่ตัว ปฏิบัติเพื่อละสิ่งที่ชั่วจริงๆ แล้วตัวเองก็เห็นด้วยใจของตัวเองจริงๆว่า สิ่งที่ชั่วนั้นค่อยหายไปโดยลำดับ แต่การที่ถูกมากถูกน้อยมันเห็นด้วยใจของตนเอง คนอื่นจะตัดสินให้ไม่ได้
โดย ลูกศิษย์วัด 2012-08-15 14:20:27 [IP : 125.24.134.xxx]

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น

โดย
อี-เมล์
เบอร์โทรศัพท์

คำเตือนเกี่ยวกับการใช้เว็บบอร์ด

[ ปิดหน้านี้ ]
[ กลับหน้าเดิม ]วัดอาจาโรรังสี บ้านคำข่า ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร ๔๗๑๓๐ โทร. ๐-๔๒๙๘-๑๐๘๗