คำกล่าวนำเว็บบอร์ด
คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้เว็บบอร์ด


ตามรอยบาทพระราชนิโรธรังสิ ( หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี )

นมัสการมาด้วยความเคารพ


       1. ธรรมะและวัตรปฏิบัติของหลวงปู่เทสก์  ทางวัดได้นำมาสืบทอดโดยให้ญาติโยมได้เดินตามรอยธรรมนั้นอย่างไรขอรับ  


        2.ทางวัดมีโครงการสืบทอดธรรมมาปฏิบัติของหลวงปู่อย่างไร


        3.หากมีโครงการ ขอทราบปฏิทินกำหนดการด้วย


        ขอกราบขอบพระคุณอย่างสูง

โดย นายประหยัด คำสิงห์ อี-เมล์ kaensil10@gmail.com เบอร์โทรศัพท์. 08-5127-5401 2012-06-04 07:46:16 [IP : 49.48.119.xxx]

ความคิดเห็น

๑.ดำเนินตามปฏิปทาที่ท่านหลวงปู่เคยพาปฏิบัติ ถือธุดงควัตรพระกรรมฐาน  โดยยึดคติ "ปฏิบัติให้เห็นเป็นตัวอย่าง ดีกว่าอ้างตำรา"


๒.เผยแพร่คำสอนของหลวงปู่ในรูปแบบต่างๆ ตามควรแก่ยุคสมัยอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่า ๑๗ ปี ล่าสุดจัดทำแผ่นบันทึกเสียงอัตตโนประวัติ ออกเผยแพร่เป็นธรรมทาน


๓. กิจวัตรประจำวันทางวัดปฏิบัติเป็นนิตย์ เฉกเช่นสมัยท่านหลวงปู่ยังดำรงขันธ์อยู่(ปรากฏแล้วในระเบียบปฏิบัติของสำนักปฏิบัติธรรม) ส่วนการจัดทำโครงการนั้น โดยมากทางวัดจะเป็นผู้สนองเจตนาของคณะบุคคลต่างๆ ที่มาขอเข้าโครงการอบรม นอกจากมีโครงการพิเศษที่ทางวัดจัดเป็นครั้งคราว เช่น ขณะนี้จัดโครงการบรรพชา-อุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาแม่ฟ้าหลวงของปวงไทย เทิดไท้ ๖๐ พรรษาสยามมกุฏราชกุมาร พระมิ่งขวัญปวงประชา ศรีสง่าพระนฤบดินทร์ ไทยทั่วแผ่นดินร้อยใจถวายพระพร ระหว่างวันที่ ๒๘ ก.ค. - ๑๓ ส.ค. ๒๕๕๕


                                  ขออภัยที่ตอบช้าไปหน่อย เพราะไปกิจต่างจังหวัดเสียนานวัน


                                            

By พระอธิการทรงวุฒิ ธมฺมวโร Send  พระอธิการทรงวุฒิ  ธมฺมวโร เบอร์โทรศัพท์. ๐๘๑-๘๗๑-๑๗๘๔ 2012-07-14 15:13:19 [IP : 115.67.32.xxx]

ความคิดเห็น

โดย
อี-เมล์
เบอร์โทรศัพท์

คำเตือนเกี่ยวกับการใช้เว็บบอร์ด

[ ปิดหน้านี้ ]
[ กลับหน้าเดิม ]วัดอาจาโรรังสี บ้านคำข่า ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร ๔๗๑๓๐ โทร. ๐-๔๒๙๘-๑๐๘๗