คำกล่าวนำเว็บบอร์ด
คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้เว็บบอร์ด

  1. ปัญหาอันน่าสนใจ ที่ท่านหลวงปู่ตอบไว้ในหนังสือปุจฉาและวิสัชนา (อ่านตรงนี้ก่อน) ลูกศิษย์วัด อ่าน:73 ตอบ:
หน้าก่อน (1) จำนวน 79 รายการNext Page (3)
[ 1 | 2 | 3 | 4 ]


จํานวนคำถามทั้งหมด 79 คำถาม
คำถามที่ คำถาม โดย วันที่ถาม อ่าน ตอบ
59 ปุจฉา ๕๒) ตอนแรกอ่านเรื่องอนัตตาแล้วกลัวมาก เดี๋ยวหมดไม่มีอะไร และไม่เพียงแต่กลัวอย่างเดียว คิดว่า ลูกศิษย์วัด 2012-08-23 14:09:25 15
58 ปุจฉา ๕๑) หัดภาวนาครั้งแรกรู้สึกฟุ้งซ่านมาก หาความสงบไม่ได้ ทุกขเวทนามาก หาความสบายมิได้ ลูกศิษย์วัด 2012-08-23 14:07:47 20
57 ปุจฉา ๕๐) แล้วจะแก้ไขได้อย่างไร ลูกศิษย์วัด 2012-08-23 14:06:25 22 1
56 ปุจฉา ๔๙) เวลากำหนดลมหายใจ บางทีลมหายใจละเอียดมากจนบางทีเห็นลมหายใจเกิดขึ้นแล้วดับไป ลูกศิษย์วัด 2012-08-23 14:05:22 10
55 ปุจฉา ๔๘) เมื่อกำหนดลมหายใจ ลมละเอียดที่สุดจนปล่อยวางลมหายใจ ตอนนั้นลมหายใจมันมีหรือไม่ ลูกศิษย์วัด 2012-08-23 14:03:33 16
54 ปุจฉา ๔๗) ได้ภาวนาโดยกำหนดเอาอานาปานสติ เวลาลมละเอียดขึ้น มักจะมีอารมณ์อย่างอื่นเข้ามาแทรก ลูกศิษย์วัด 2012-08-23 14:01:40 9
53 ปุจฉา ๔๖) เวลาหัดทำภาวนาจะทำอย่างไรจึงจะทราบว่าทำถูกทางหรือไม่ พระพุทธเจ้ามีหลักสอนอย่างไร ลูกศิษย์วัด 2012-08-23 13:59:53 11
52 ปุจฉา ๔๕) เวลาหัดภาวนาด้วยการอนุมานทุกสิ่งทุกอย่างก็อยู่ในหลัก อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ไม่มีแก่นสาร ลูกศิษย์วัด 2012-08-23 13:58:27 11
51 ปุจฉา ๔๔) สติคืออะไร ผู้รู้ผู้คิดคืออะไร ทำอย่างไรจึงจะสามารถมองเห็น และจะรู้ได้อย่างไรว่า ความเห็น ลูกศิษย์วัด 2012-08-23 13:54:19 9
50 ปุจฉา ๔๓) ที่เรามองเห็นผู้นึกผู้คิดอย่างนี้ เพราะใจไปจดจ้องลมหายใจ ใช้หรือเปล่าครับ ลูกศิษย์วัด 2012-08-23 13:53:05 11
49 ปุจฉา ๔๒) ถ้าหากว่าเรากำหนดจิต แล้วเห็นจิต เกิด-ดับ กำหนดอยู่เช่นนั้นนาน ๑-๒ ชั่วโมงแล้วรู้สึกเหนื่อ ลูกศิษย์วัด 2012-08-23 13:51:06 12
48 ปุจฉา ๔๑) ได้พยายามจะจับใจให้อยู่ เวลาเกิดอารมณ์อะไรขึ้นมาจะพยายามไม่ยึด ปล่อยทิ้งไป ลูกศิษย์วัด 2012-08-23 13:49:00 9
47 ปุจฉา ๔๐) เวลาภาวนาเช่นกำหนดลมหายใจ เรากำหนดเพราะเหตุจะให้รู้ใจหรือลมหายใจ ลูกศิษย์วัด 2012-08-23 13:47:29 12
46 ปุจฉา ๓๙) ขอให้ท่านอาจารย์อธิบายเรื่องใจ และเรื่องจิต ลูกศิษย์วัด 2012-08-23 13:45:51 19
45 ปุจฉา ๓๘) เราสามารถที่จะกำหนดที่ของใจได้ไหม ลูกศิษย์วัด 2012-08-23 13:44:38 18
44 ปุจฉา ๓๗) เวลาจิตส่งส่ายไปตามอารมณ์ก็รู้ว่ามันส่งส่าย แล้วยึดดึงเอาจิตตัวนั้นให้มาอยู่ในใจ ลูกศิษย์วัด 2012-08-23 13:43:17 34 0
43 ปุจฉา ๓๖) ถ้าอยู๋ในลักษณะนี้เรื่อยไป ปัญญาไม่เกิด มีแต่ความสุขสบาย จะหาอุบายอย่างไรจึงจะเกิดปัญญา ลูกศิษย์วัด 2012-08-23 13:40:27 8
42 ปุจฉา ๓๕) ตั้งแต่ได้ปฏิบัติอยู่ในระดับนั้นแล้ว ทำให้สมาธิดีขึ้นมาก ที่ว่าดีคือจิตสงบได้รวดเร็ว ลูกศิษย์วัด 2012-08-23 13:38:13 10
41 ปุจฉา ๓๔) เมื่อนั่งสมาธิ จิตเข้าสู่ภวังค์ สังขารดับหมดยังแต่ผู้รู้อย่างเดียวชั่วระยะหนึ่ง จะอนุโลม ลูกศิษย์วัด 2012-08-23 13:36:41 11
40 ปุจฉา ๓๓) เมื่อพิจารณาลมหายใจเข้าหายใจออกแล้ว จิตก็จรวมลงเป็นสมาธิแน่วแน่เต็มที่ จนจิตไม่ไปรับเอา ลูกศิษย์วัด 2012-08-23 13:35:02 8
= คำถามใหม่ = คำถามที่ยังไม่มีคนตอบ = คำถามที่ถูกตอบแล้ว = คำถามสุดฮอต

[ ตั้งกระทู้ใหม่ ]

คำเตือนเกี่ยวกับการใช้เว็บบอร์ด

วัดอาจาโรรังสี บ้านคำข่า ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร ๔๗๑๓๐ โทร. ๐-๔๒๙๘-๑๐๘๗